Słowa kluczowe: remont, stawki VAT, utrzymanie czystości,

DrukujPodatki


OPODATKOWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) grupuje różne usługi ze względu na ich charakter i stawkę opodatkowania VAT.
Ważne jest określenie miejsca świadczenia usługi - powinno to być miejsce położenia nieruchomości.

 

 • Budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych) opodatkowane są preferencyjną 7% stawką VAT. Prace remontowe, rozumiane są tu w potocznie, jako prace o charakterze odtworzeniowym lub ulepszeniowym. Można tu zaliczyć: wymianę lub wykonanie nowych instalacji, obejmujące rozprowadzenie po budynku lub lokalu mieszkalnym instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych wyposażenia armatury oraz urządzeń dotyczących: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, instalacji i urządzeń grzewczych.
  Preferencyjną stawkę można zastosować bez względu na udział kosztów materiałów w kosztach remontu, i bez względu na to, kto zleca remont.
 • Konserwacja to prace mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku - 7% VAT.
 • Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie (z wyłączeniem wyceny nieruchomości) są zwolnione z podatku VAT.
 • Wycena nieruchomości dokonywana przez rzeczoznawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej opodatkowana jest 22 % stawką VAT.
 • Pośrednictwo w nieruchomościach opodatkowane jest stawką 22%.
 • Wynajem - jeżeli wynajmujemy lokal na cele mieszkalne, to obrót jest zwolniony z podatku, a jeżeli na cele niemieszkalne to obowiązuje stawka 22%. Można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego jeśli nie przekroczymy określanego na każdy rok progu obrotów. Jeśli wynajmujemy lokale na okresy krótkotrwałe, np. w celach turystycznych, to obowiązuje 7% stawka VAT.
 • Usługi związane z utrzymaniem czystości:
  • 7% - związane z gospodarką ściekami, wywozem i unieszkodliwianiem odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, usługi związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie zewnętrznym nieruchomości.
  • 22% - usługi związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz nieruchomości: dezynfekcja, mycie okien, sprzątanie, czyszczenie pieców i kominów, itd.

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj